Cerere partaj succesoral

Cabinetul de avocat Mihaela Drăghici din Bucureşti oferă consultaţii şi răspunde la cereri cu caracter juridic, acordă asistare şi reprezentare juridică, redactare de acte juridice în domeniile : Drept Comercial, Dreptul Familiei, Drept Civil, Dreptul Muncii.Recuperări creanţe, clauze abuzive in contractele de credit bancar. Avocat specialist în drept civil, comercial şi societar, dreptul muncii, şi o vastă experienţă în dreptul familiei - avocat divorţ, partaj, încredinţare minor, stabilire pensie alimentară minor, etc. Consultanţă juridică de specialitate şi reprezentare pentru cetăţenii romani cu domiciliul în străinatate.

Experienţă Avocat

Am o experienţă în profesia de avocat de peste 14 ani. Decizia intrare în Baroul Bucuresti: 4155-30.09.99. Sunt avocat specializat în drept civil, drept comercial şi societar: corporate, suspendari firme, acte AGA, redactare procuri, lichidări firme, dizolvări firme, reduceri sau majorări de capital social, cesiuni, schimbare sedii, puncte de lucru, etc.

Domenii de Consultanţă

Domenii de expertiză şi consultanţă Avocat Mihaela Draghici: Drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, contencios administrativ, înfiinţări/modificări societăţi comerciale. Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită.Contestaţii la executare.

Birou de Avocat Mihaela Drăghici - Bucureşti, Tel. 0723.290.933

Consultanţă juridică de specialitate şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată

Cerere partaj succesoral- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, din interpretarea dispoziţiilor art. 118 C. proc. civ., rezultă că sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului, cererile de sistare a indiviziunii succesorale şi orice alte cereri prin care moştenitorii valorifică pretenţiile pe care le-ar avea unul împotriva altuia, însă numai în legătură cu moştenirea. În acest context, Înalta Curte a reţinut că, în speţă, chiar dacă titlul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 a fost emis direct pe numele moştenitorilor, câtă vreme imobilele au aparţinut autorului comun şi se solicită partajarea acestora, este evident că este atrasă competenţa relativă la ultimul domiciliu al defunctului, şi nu cea de la locul imobilului. (Decizia nr. 237 din 2 februarie 2016 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect conflict negativ de competenţă)

Avocat Mihaela Drăghici

Asigurăm reprezentare juridică în fata tuturor instanțelor din Bucuresti si țară, inclusiv I.C.C.J. . Inființări firme, divorțuri, partaj, cesiuni, CAEN, Registrul Comerțului, consultații juridice diverse. Cabinet Avocat Bucuresti Mihaela Drăghici asigură reprezentare părților în faza de executare silită. Vastă experiență corporate, în litigiile imobiliare și ale societăților, precum și al incidentelor legate de executarile silite.

Consultanţă juridică profesionistă în domeniul dobândirii şi înstrăinării de imobile. Diverse contracte cu privire la imobile.Consultanţă juridică în domeniul societăţilor comerciale.Înfiinţări, înmatriculări, dizolvări, lichidări societăţi comerciale. Cesiuni şi alte operaţii societare.Asistenţă în negocierea şi încheierea de contracte. Consultaţii cu privire la negocierea şi încheierea diverselor contracte.Verificări ale titlurilor de proprietate.Consultaţii cu privire la titluri de proprietate. Acţiuni referitoare la clauzele abuzive din contractele cu băncile..

Asistarea și reprezentarea clienților noștri se realizează în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități naționale.Avocat Mihaela Drăghici are competența de a asista și reprezenta, atât persoane fizice cat și persoane juridice, în fața tuturor instanțelor judecătorești din București și din țară : Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție

'

Despre Mine

Din data de 30 septembrie 1999 sunt avocat titular la "Cabinet Individual de Avocat Drăghici Mihaela", conform deciziei de intrare în Baroul Bucureşti 4155-30.09.99.

Am dreptul de a pune concluzii la toate instanţele de judecată, inclusiv la I.C.C.J.

Informații de Contact

Avocat Mihaela Drăghici - București
Bd. Nicolae Grigorescu nr. 14
București, Sector 3
Tel: +4 0723.290.933
Email: office@avocat-bucuresti.co

Newsletter